Zrcadlo je hladká optická plocha odrážející více jak 90% dopadajícího světla, pro které platí zákon odrazu světla. Povrch zrcadla je často z vysoce vyleštěné tenké vrstvy kovu nebo z vrstvy cínového amalgamu nanesené na hladké skleněné desce.

Rovinné zrcadlo je hladká rovinná plocha odrážející světelné paprsky. Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý, vzpřímený, stejně veliký jako předmět a souměrný s předmětem podle roviny zrcadla.Obrázek 025 . Zobrazení rovinným zrcadlem