Kulové zrcadlo je vytvořeno na povrchu části optické kulové plochy. Podle toho, na které straně je zrcadlicí plocha, rozlišujeme duté zrcadlo a vypuklé zrcadlo.Obrázek 026 . Duté zrcadloObrázek 027 . Vypuklé zrcadlo

Střed křivosti C zrcadla je střed kulové zrcadlicí plochy.

Poloměr křivosti r je poloměr křivosti optické kulové plochy zrcadla.

Vrchol zrcadla V je zvolený bod na jeho povrchu, kterým prochází optická osa zrcadla.

Optická osa o je přímka procházející středem křivosti C a vrcholem V zrcadla.

Ohnisko dutého zrcadla F je bod na optické ose, v němž se rovnoběžné paprsky s optickou osou protínají po odrazu od zrcadla.

Ohnisko vypuklého zrcadla F je bod na optické ose, v němž se protínají přímková prodloužení paprská rovnoběžných s optickou osou po odrazu od zrcadla.

Ohnisková vzdálenost f = r/2 je vzdálenost mezi ohniskem a vrcholem zrcadla.

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla má tvar: 1/a + 1/a' = 1/f = 2/r

Pro příčné zvětšení platí Z = y'/y = - a'/a

a - předmětová vzdálenost - vzdálenost od vrcholu V k bodu A zobrazovaného předmětu

a' - obrazová vzdálenost - vzdálenost od vrcholu V k bodu A' obrazu ležícího na opt. ose

y - výška předmětu

y' - výška obrazu

Výsledný obraz může být přímýči převrácený, zvětšený nebo zmenšený a skutečný nebo zdánlivý.

Zobrazování kulovými zrcadly

zrcadlo a a' Z |Z| vlastnosti obrazu
duté a < f a' < 0 Z > 0 |Z| > 1 zvětšený, přímý, zdánlivý
a = f obraz je v nekonečnu
r > a > f a' > 0 Z < 0 |Z| >1 zvětšený, převrácený, skutečný
a = r a' > 0 Z < 0 |Z| = 1 stejně velký, převrácený, skutečný
a > r a' > 0 Z < 0 |Z| < 1 zmenšený, převrácený, skutečný
vypuklé > a > 0 a' < 0 Z > 0 |Z| < 1 zmenšený, přímý, zdánlivý