Optické zobrazení je postup, kterým se získávají optické obrazy bodů nebo předmětů pomocí optické soustavy.

Předmět je fyzikální objekt z jehož jednotlivých bodů vycházejí svazky rozbíhavých světelných paprsků, které pak vstupují do zobrazovacího zařízení (do oka, do fotoaparátů, do lupy) a vytvářejí obraz předmětu.

Obraz je množina bodů, v nichž se skutečně nebo zdánlivě protínají paprsky vycházejících z jednotlivých bodů zobrazovaného předmětu a procházející zobrazovacím zařízením.

Optická soustava je jakékoliv zařízení, které mění chod paprsků, přičemž je jím vytvářen obraz předmětu. Ke změně směru paprsků odrazem nebo lomem dochází na optické ploše, která je rozhraním optických prostředí.