Wikipedia.org [ www.wikipedia.org ]
Radek Jandora - Maturitní otázky do fyziky [ www.sweb.cz/radek.jandora ]
Obrazová galerie Google.com [ www.google.com ]
Sešit do semináře fyziky (rok 2005/2006)
Odmaturuj z fyziky, nakl. Didaktis, 2004
FYZIKA.net [ www.fyzika.net ]
Fyzika kolem nás [ www.quido.cz/fyzika ]
+ vlastní vědomosti a dovednosti