Mikroskop je optický přístroj určený k pozorování velmi malých předmětů, jejichž velikost je pod mezí rozlišitelnosti pouhým okem. Optická soustava mikroskopu se skládá ze dvou spojných čoček. První spojka má malou ohniskovou vzdálenost, nachází se blíže pozorovanému objektu a nazývá se objektiv. Druhá spojka má větší ohniskovou vzádlenost, nachází se v blízkosti oka a nazyvá se okulár. Pozorovaný předmět se umístí v blízkosti ohniska objektivu. Objektiv vytvoří skutečný, převrácený a zvětšený obraz. Mikroskop je konstruován tak, aby tento obraz vznikl v blízkosti ohniska okuláru. Okulár poté funguje jako lupa, kterou si pozorovatel prohlíží obraz vytvořený objektivem.

Pro úhlové zvětšení mikroskopu je g = D . d / f1 . f2, kde D je optický interval, což je vzdálenost ohnisek okuláru a objektivu, f1 je ohnisková vzdálenost objektivu, f2 je ohnisková vzdálenost okuláru a d je konvenční zraková vzdálenost.Obrázek 023 . Mikroskop