Optika jednoduše

Hlavní stránka
Vlnové vlastnosti světla
- Odraz a lom světla
- Disperze
- Interference
- Difrakce
- Polarizace
Zobrazování opt. soustavami
- Rovinné zrcadlo
- Kulové zrcadlo
- Tenká čočka
Optické přístroje
- Oko
- Dalekohled
- Mikroskop
- Lupa
Vědci
- Jan Kepler
- Galileo Galilei
- Isaac Newton
Příklady
- Optické klamy
- Příklady na výpočet
NFo
- Zdroj informací
- Autor
- Nápověda
- Slovník pojmů
- Mapa projektu