Lupa je nejjednodušší optický přístroj, její optickou soustavu tvoří jední spojná čočka s ohniskovou vzdáleností f, přičem obvykle je f < d = 25 cm (konvenční zraková vzdálenost). Umístíme-li malý pozorovaný předmět těsně před ohnisko, lupou vytvoříme zdánlivý, přímý a zvětšený předmět.Obrázek 023 . Zobrazení předmětu lupou