Dalekohled je optický přistroj sloužící k pozorování vzdálených předmětů tím, že zvětšujeme jejich zorný úhel. Optická soustava dalekohledu se skládá z objektivu a okuláru.

Refraktor je dalekohled, jehož objektivem je spojka. Dalekohled, jehož objektivem je duté zrcadlo, se nazývá reflektor (Newtonův dalekohled).Obrázek 020 . Newtonův dalekohled

Základním typem refraktorů je hvězdářský (Keplerův) dalekohled. Objektivem je spojka s velkou ohniskovou vzdáleností f1. Okulár je spojka s malou ohniskovou vzdáleností f2.

Pro úhlové zvětšení hvězdářského dalekohledu zaostřeného na nekonečno platí:g = f1/f2.Obrázek 021 . Keplerův dalekohled

Dalším typem refraktoru je holandský (Galileův) dalekohled. liší se od Keplerova dalekohledu tím, že jako okuláru je použito rozptylky. Obraz pozorovaný Galileoývm dalekohledem je přímý.Obrázek 022 . Galileův dalekohled