Při zobrazování pomocí čoček se uplatňuje lom světelých paprsků. Čočky jsou vyrobeny ze skla nebo z materiálu, který má větší index lomu než okolní prostředí.

Čočky dělíme na:

Spojné čočky (spojky), které mění rovnoběžný svazek paprsků po průchodu na svazek sbíhavý.

Rozptylné čočky (rozptylky), které mění rovnoběžný svazek paprsků po průchodu na svazek rozbíhavý.Obrázek 028 . Různé druhy čočekObrázek 029 . SpojkaObrázek 030 . Rozptylka

Středy křivosti C1, C2 jsou středy křivosti kulových optických ploch, které čočku ohraničují.

Optická osa čočky o je přímky procházející středy křivosti.

Vrcholy čočky V1, V2 jsou průsečíky optické osy s optickými plochami ohraničující čočku.

Poloměry křivosti r1, r2 jsou poloměry křivosti optických ploch ohraničující čočku.

Optický střed čočky je střed úsečky V1, V2.

Ohnisko čočky F je bod na optické os, v němž se rovnoběžné paprsky s optickou osou protínají po průchodu čočkou.

Předmětový prostor je prostor, ve kterém je umístěn předmět. Obvykle bývá nalevo od čočky.

Obrazový prostor je prostor, do kterého vstupují paprsky po průchodu čočkou. Obvykle leží napravo od čočky a leží v něm skutečný obraz.

f - ohnisková vzdálenost - vzdálenost ohniska od optického středu čočky

a - předmětová vzdálenost - vzdálenost optického středu O od bodu A zobrazovaného předmětu

a' - obrazová vzdálenost - vzdálenost optického středu O od bodu A zobrazovaného obrazu

y - výška předmětu

y' - výška obrazu

Znaménková konvence

veličina ... má kladnou hodnotu ... má zápornou hodnotu
a je-li předmět vlevo od čočky je-li předmět vpravo od čočky
a' je-li obraz vpravo od čočky je-li obraz vlevo od čočky
f f > 0 pro spojky f < 0 pro rozptylky
y nad optickou osou pod optickou osou
y' nad optickou osou pod optickou osou
r1, r2 je-li příslušná optická plocha vypuklá vzhledem k okolnímu prostředí je-li příslušná optická plocha dutá vzhledem k okolnímu prostředí

Zobrazovací rovnice pro tenkou čočku: 1/a + 1/a' = 1/f

Pro příčné zvětšení platí Z = y'/y = - a'/a

Znaménková konvence

čočka a a' Z |Z| vlastnosti obrazu
spojka a < f a' < 0 Z > 0 |Z| > 1 zvětšený, přímý, zdánlivý
a = f a' → ∞ obraz je v nekonečnu
f > a > 2f a' > 0 Z < 0 |Z| >1 zvětšený, převrácený, skutečný
a = 2f a' > 0 Z < 0 |Z| = 1 stejně velký, převrácený, skutečný
a > 2f a' > 0 Z < 0 |Z| < 1 zmenšený, převrácený, skutečný
rozptylka > a > 0 a' < 0 Z > 0 |Z| < 1 zmenšený, přímý, zdánlivý